Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Con đường đi dạo ga Kottouichi Yamato

Kamakura · Trải nghiệm làm bánh ngọt Nhật Bản

Chùa Hase

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào