S

Điểm bắt đầu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Enoshima

Nhà trọ ở thành phố Miura

Jogashima

Cá ngừ Misaki

Chuyến đi trên biển tại cảng hải quân Yokosuka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào