Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Riviera Zushi Marina

Riviera Zushi Marina

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama

Đền Awashima

Đền Awashima

Ẩm thực của ngư dân (Nhà trọ Minshuku Hara)

Ẩm thực của ngư dân (Nhà trọ Minshuku Hara)

Đền Kainan

Đền Kainan

Chakkirako Misaki Showa-kan

Chakkirako Misaki Showa-kan

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào