Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chợ Oiso

Shigitatsuan

Ngôi nhà cổ Shimazaki Tōson

Công viên Oisojoyama

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

Khu dinh thự Mitsui trước đây

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào