S

Điểm bắt đầu

Hội trường Shimotsuruma Furusatokan thành phố Yamato

Ẩm thực Nhật Bản koukan

Vườn cây ăn quả Benkeikaju (BBQ thịt heo Miyaji)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào