Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Trung tâm Phúc lợi và Sức khỏe Yamakita-cho, Cửa hàng đèn Sakura

Coông viên lịch sử thành Kawamura

Sakura no Yu ở trung tâm sức khỏe và phúc lợi thị trấn Yamakita

Phương pháp trị liệu (Liệu pháp rừng)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào