Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Minato Mirai 21

BẢO TÀNG MỲ LY

Công viên Yamashita

Khách sạn New Grand

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Phố tàu Yokohama

Cầu tàu Osanbashi

Yokohama Minatomirai Manyo Club

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào