S

Điểm bắt đầu

Dịch vụ thuê xe đạp Cycle Travelation

Vườn Sankeien

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Công viên Nojima

Tuyến đường đi dạo dài 10.000m

Khu cắm trại Snow Peak Glamping keikyu kannonzaki

Đạp xe Jogashima (Thuê xe đạp ở Miura)

Công viên Tateishi

Shonan Shirasu (cá mồi trắng luộc)

Tuyến đường đạp xe Yanagishimakaigan~Kugenumakaigan

Đường đua xe đạp Hiratsuka

Thung lũng Ōwakudani

Hakone Kowaki-en Yunessun

Bảo tàng Nghệ thuật Narukawa

Trạm kiểm soát Hakone / Bảo tàng Hakone Sekisho

F

Điểm kết thúc

Thêm vào