Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Meigetsu-in

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura

Chùa Jochi

Chùa Tokei

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào