Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

YokohamaTakashimaya

YokohamaTakashimaya

Trung tâm anh ngữ Yokohama

Trung tâm anh ngữ Yokohama

Royal Wing

Royal Wing

Công viên Yamashita

Công viên Yamashita

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Khách sạn Yokohama Royal Park

Khách sạn Yokohama Royal Park

Vườn Sankeien

Vườn Sankeien

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura

Chùa Tokei

Chùa Tokei

Chùa Meigetsu-in

Chùa Meigetsu-in

Chùa Hase

Chùa Hase

Khách sạn Yamano

Khách sạn Yamano

Đền Hakone

Đền Hakone

Thuyền cướp biển Hakone (Thuyền ngắm cảnh Hakone)

Thuyền cướp biển Hakone (Thuyền ngắm cảnh Hakone)

Cáp treo Hakone

Cáp treo Hakone

Tamura Ginkatsutei

Tamura Ginkatsutei

Hakone Crafthouse (Công viên Gora)

Hakone Crafthouse (Công viên Gora)

Đoàn tàu hoa cẩm tú cầu

Đoàn tàu hoa cẩm tú cầu

Công viên Thành cổ Odawara

Công viên Thành cổ Odawara

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào