Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Hakone Gora

Công viên Hakone Gora

Thung lũng Ōwakudani

Thung lũng Ōwakudani

Thuyền cướp biển Hakone (Thuyền ngắm cảnh Hakone)

Thuyền cướp biển Hakone (Thuyền ngắm cảnh Hakone)

Trạm kiểm soát Hakone

Trạm kiểm soát Hakone

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào