S

Điểm bắt đầu

Nihonbashi

Bảo tàng Edo-Tokyo

Bảo tàng Sumida Hokusai

Kappo・Tanakaya

Miyagawa Kozan - Bảo tàng Gốm sứ Makuzu

Công viên câu cá biển Daikoku

Ga Inamuragasaki

Tuyến Enoden / ga Enoshima

Bảo tàng tranh Ukiyo-e Fujisawa

Bảo tàng nghệ thuật Okada

Trạm kiểm soát Hakone

Hakone Sekisho Tabi Monogatari

Bảo tàng Nghệ thuật Tokaido Hiroshige, thành phố Shizouka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào