Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Sōji

Phố chợ cá Namamugi

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Làng bia Kirin Yokohama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào