Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Đường sắt

Bờ sông Tsurumi

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA

Tản bộ quanh Kishamichi

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Công viên Zou-no Hana, tuyến Yamashita Rinko, cầu vượt đi dạo

Zou-no Hana Terrace

Bảo tàng xe điện Yokohama

Tàu một ray Shonan Monorail

Tàu điện Enoshima

Công viên đường sắt Yamakita

Lusca Odawara (Khu vườn trên mái nhà)

Bảo tàng SCMAGLEV and Railway Park

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào