S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Tưởng niệm Mori Ogai

Nhà hàng Trung Hoa Tokki

Bảo tàng Tường niệm Osaragi Jiro

Bảo tàng Văn học Hiện đại Kanagawa

Khách sạn New Grand

Yokohama Haikara Kimono Kan: Trải nghiệm mặc kimono đầy phong cách

Xe kéo Yokohama Omotenashiya ở Hama

Cafe Mami-Ana (Cafe nhà dân gian truyền thống Kita Kamakura)

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Kenchō

Chùa Komyo

Bảo tàng Văn học Kamakura

Nhà hàng Kamakura Donabe Gohankaedena

Chùa Hase

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Đền Tsurugaoka Hachimangu

F

Điểm kết thúc

Thêm vào