Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Nhà ở của một nhà ngoại giao

Nhà ở của một nhà ngoại giao

Bluff No. 18

Bluff No. 18

Nhà thờ Thánh Tâm Yokohama

Nhà thờ Thánh Tâm Yokohama

Hội trường Berrick

Hội trường Berrick

Tòa nhà Ehrismann

Tòa nhà Ehrismann

Bluff No. 234

Bluff No. 234

Yokohama Yamate Seiyoukan - Giáng sinh trên thế giới

Yokohama Yamate Seiyoukan - Giáng sinh trên thế giới

Bluff No. 111

Bluff No. 111

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào