Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Kachizaka (Khu vực phía bắc quận Asao / Tuyến đường ngắm núi Phú Sỹ)

Kanahodo Manyouen (Khu vực phía bắc quận Asao / Tuyến đường ngắm núi Phú Sỹ)

Công viên Benten

Nông trại Motoki (hái dâu)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào