S

Điểm bắt đầu

Đài tưởng niệm Ninomiya Takanori

Bến sông Sakawa

Con đường thông Ninomiya Sontoku no Yukari

Hội trường Tưởng niệm Takanori

Hội chợ Iizumi Kannon Daruma, chùa Iizumizan Shōfuku

F

Điểm kết thúc

Thêm vào