Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Meigetsu-in

Đèn thờ Mitama

Chùa Hase

Chùa Kousoku

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào