Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Thang cuốn Enoshima

Đền Enoshima

Cửa hàng bán trực tiếp, cảng đánh cá Katase

Nhà hàng Tobiccho

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào