Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Tượng Saigo Takamori (công viên Ueno)

Chùa Kan'ei

Đền Imado

Đền Iseyama Kōtai Jingu

Kappo・Tanakaya

Tuyến bờ biển Seaside

Nơi ở trước đây của Hirobumi Ito ở Kanazawa

Hội trường Tưởng niệm Perry & công viên Perry

Bến phà vịnh Tokyo

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào