S

Điểm bắt đầu

Vườn quốc gia Kokyogaien

Tượng Saigo Takamori (công viên Ueno)

Chùa Kan'ei

Tượng Sakamoto Ryouma

Vết tích pháo đài Hamagawa

Kappo・Tanakaya

Tuyến bờ biển Seaside

Nơi ở trước đây của Hirobumi Ito ở Kanazawa

Hội trường Tưởng niệm Perry & công viên Perry

F

Điểm kết thúc

Thêm vào