S

Điểm bắt đầu

Vườn Ý Yamate

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Công viên Yamashita

Cầu tàu Osanbashi

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Công viên Zou-no-Hana

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Tản bộ quanh Kishamichi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào