S

Điểm bắt đầu

Thung lũng Fudoujiri (Dòng suối Fudoujiri trong lành)

Nhà trọ Fukumotokan / Suối nước nóng Nanasawa (Một ngày ở suối nước nóng)

Điểm giao nhau của ba dòng sông

F

Điểm kết thúc

Thêm vào