Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cửa hàng Arai Daruma. Trải nghiệm tô búp bê Daruma

Cửa hàng Arai Daruma. Trải nghiệm tô búp bê Daruma

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Ngôi nhà kiểu phương Tây Hachimanyama (Nhà tưởng niệm Nhà máy Hiratsuka cao su Yokohama trước đây)

Ngôi nhà kiểu phương Tây Hachimanyama (Nhà tưởng niệm Nhà máy Hiratsuka cao su Yokohama trước đây)

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào