S

Điểm bắt đầu

Tuyến đường đi bộ Rokkoku (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Công viên tự nhiên Kanazawa

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

F

Điểm kết thúc

Thêm vào