Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Tuyến đường đi bộ Rokkoku (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Di tích lịch sử Nokendo

Ao Fudou

Yatsu-Sekigaya Fudouson

Kamariya Shimin no Mori (Khu rừng của người dân Kamariya)

Công viên tự nhiên Kanazawa

Núi Ohmaru

Tượng Jizo Kaibuki

Đền Kamakura-gu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào