Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường tưởng niệm thơ ca cho trẻ em của Keiko Oguro

Phòng Hành chính của Ủy ban Giáo dục Thành phố Kawasaki, Phòng Tài sản Văn hóa, Phòng Tham chiếu Tên Địa điểm

Thành phố Kawasaki Oyama Kaido Furusato Kan

Oyama Kaido

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào