Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

Tản bộ quanh Kishamichi

Công viên Akarenga

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Công viên Zou-no-Hana

Công viên Yamashita

Tháp Yokohama Marine

Cầu Pháp

Khách sạn New Grand

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào