S

Điểm bắt đầu

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

Tản bộ quanh Kishamichi

Công viên Akarenga

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Công viên Zou-no-Hana

Công viên Zou-no Hana, tuyến Yamashita Rinko, cầu vượt đi dạo

Cầu tàu Osanbashi

Công viên Yamashita

Cầu Pháp

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Khách sạn New Grand

F

Điểm kết thúc

Thêm vào