S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 705
  • [B] Blue Line - Tokyu Den-en-toshi Exp, Tokyu Den-en-toshi Local, Tokyu Den-en-toshi Semi-Exp, Tokyu Oimachi Exp - 鷺11, 鷺12

Tonmori Yato

30phút

  • 45phút
  • 571
  • [JN] Nambu Line - - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda