S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Vườn Sankeien

1giờ30phút

Hassei den

30phút

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 16000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 830
  • Route 054, Route 097 - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda