Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ15phút
  • 2200
  • [JT] Tōkaidō Line

Umenoen

30phút

Doppo no Yu

1giờ30phút

Mitsuishi

30phút

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 4788
  • [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

  • 2giờ15phút
  • 2265
  • [JT] Tōkaidō Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda