S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

CIAL Tsurumi

30phút

Chùa Sōji

1giờ

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 15000

Rẻ nhất

  • 15phút
  • 335
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda