Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 646
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - [64239] Tokyu Den-en-toshi Line Semi-Exp., [65540] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [65563] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [66149] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [66257] Tokyu Den-en-toshi Line Exp., [81331] Tokyu Oimachi Line Exp.

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 549
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73336] Sotetsu Main Line Local, [73339] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [73490] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75512] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [61075] Odakyu Enoshima Line Rapid Exp., [62189] Odakyu Enoshima Line Local, [62409] Odakyu Enoshima Line Local, [62410] Odakyu Enoshima Line Local, [62454] Odakyu Enoshima Line Exp., [62483] Odakyu Enoshima Line Exp., [62485] Odakyu Enoshima Line Exp. - [64181] Tokyu Den-en-toshi Line Semi-Exp., [65823] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [66230] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [66251] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [66254] Tokyu Den-en-toshi Line Local, [66378] Tokyu Den-en-toshi Line Exp., [81301] Tokyu Oimachi Line Exp.

Chùa Hozo

Chùa Hozo

30phút

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 22000

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 835
 • [62189] Odakyu Enoshima Line Local, [62410] Odakyu Enoshima Line Local - [73112] Sotetsu Main Line Local, [73318] Sotetsu Main Line Local, [73333] Sotetsu Main Line Local, [73343] Sotetsu Main Line Exp., [73492] Sotetsu Main Line Exp., [75377] Sotetsu Main Line Rapid, [75516] Sotetsu Main Line Rapid, [75558] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda