Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 575
  • [B] Blue Line - Tokyu Den-en-toshi Exp, Tokyu Den-en-toshi Local, Tokyu Den-en-toshi Semi-Exp, Tokyu Oimachi Exp

Chùa Hozo

30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 22000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 795
  • Odakyu Enoshima Local - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda