Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 560
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JN] Nambu Line

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 552
 • [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line - - [JN] Nambu Line

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 500
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 470
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp

 • 1giờ
 • 1119
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu/Chiyoda Ltd Exp Hakone -

Ichinoyu

1giờ30phút

Kagosei

30phút

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 1300

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 777
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 1300

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 779
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4451
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 2227
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda