Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 15phút
 • 332
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Daishi

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 850
 • Jk, Jt

Rẻ nhất

 • 15phút
 • 200
 • Keikyu Main Local

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 17000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 415
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda