Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 30phút
 • 438
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JH] Yokohama Line

 • 15phút
 • 430
 • [JH] Yokohama Line - Tokyu Den-en-toshi Exp, Tokyu Den-en-toshi Local, Tokyu Den-en-toshi Semi-Exp, Tokyu Oimachi Exp - Odakyu Enoshima Local

 • 15phút
 • 240
 • Odakyu Enoshima Local

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 2716
 • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima - JR Ueno-Tokyo - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1723
 • Shonan Monorail -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda