Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ30phút
 • 5158
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 2300

Kinokuniya

2giờ

Nhanh nhất

 • 2giờ15phút
 • 6726
 • - - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 3giờ30phút
 • 4526
 • - - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda