S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 801
 • JR Shonan-Shinjuku Special Rapid Service, JR Ueno-Tokyo - Sagami Line

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 539
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Sagami Line

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 1806
 • Sagami Line -

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 1473
 • Sagami Line - JR Ueno-Tokyo, Ltd Exp Shonan - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda