Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ15phút
  • 1295
  • [JT] Tōkaidō Line - JR Gotemba

Nhanh nhất

  • 1giờ30phút
  • 3803
  • JR Gotemba - [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 2giờ
  • 2013
  • JR Gotemba - [JT] Tōkaidō Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda