S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 750
 • [JT] Tōkaidō Line

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 589
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Chùa Myoen

30phút

 • 30phút
 • 420
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

 • 45phút
 • 835
 • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 23000

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 1030
 • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda