Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ45phút
 • 5158
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 3127
 • [JT] Tōkaidō Line -

Hakone-en

2giờ

Nhanh nhất

 • 1giờ30phút
 • 5780
 • - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 3giờ
 • 3356
 • -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda