Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 808
 • [B] Blue Line - [JH] Yokohama Line

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 660
 • Route 036, Route 039 - [JH] Yokohama Line

Nhanh nhất

 • 1giờ45phút
 • 2995
 • -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 2110
 • JR Chuo - [JC] Chūō Rapid Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda