Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 15phút
  • 220
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Rapid

Sông Izumi

30phút

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 946
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Rapid -

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 656
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Rapid - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda