S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 850
  • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JT] Tōkaidō Line

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 200
  • Keikyu Main Local

  • 45phút
  • 521
  • [JN] Nambu Line - - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda