Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 15phút
 • 1242
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line, [JT] Tōkaidō Line - Shonan Monorail

 • 30phút
 • 1966
 • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima - [JT] Tōkaidō Line

 • 45phút
 • 1609
 • [JT] Tōkaidō Line -

Mirakuan

2giờ

Đền Neno

30phút

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 4738
 • [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 2265
 • [JT] Tōkaidō Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda