S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 900
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JT] Tōkaidō Line

Rẻ nhất

 • 15phút
 • 200
 • Keikyu Main Local

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 263
 • Keikyu Daishi - Keikyu Main Local

Rẻ nhất

 • 15phút
 • 160
 • Keikyu Main Local

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 16000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 354
 • Keikyu Main Local - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda