Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 850
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JT] Tōkaidō Line

Rẻ nhất

 • 15phút
 • 200
 • Keikyu Main Local

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 280
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 210
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

 • 30phút
 • 710
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JT] Tōkaidō Line

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 2804
 • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Enoshima Rapid Exp, Odakyu Ltd Exp Enoshima - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp, Odakyu Odawara Semi-Exp - [JH] Yokohama Line

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1134
 • [JT] Tōkaidō Line - [B] Blue Line - [JH] Yokohama Line

 • 1giờ
 • 1282
 • [JH] Yokohama Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda