Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 530
  • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima, Odakyu Ltd Exp Homeway

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 2716
  • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima - JR Ueno-Tokyo - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 1giờ30phút
  • 2166
  • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda